بال استان اردبیل اردبیل طرح مکانیزاسیون مزارع

بال: استان اردبیل اردبیل طرح مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی حوادث غیرمترقبه منابع آبی اقتصاد مقاومتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۶۰ درصد , افزايش خشونت عاطفي زنان

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران متفاوت هست، ولی تقری

۶۰ درصد , افزايش خشونت عاطفي زنان

افزايش خشونت عاطفي زنان؛۶۰ درصد

عبارات مهم : ایران

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران متفاوت هست، ولی تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.

۶۰ درصد , افزايش خشونت عاطفي زنان

خشونت خانگی به معنی واکنش‌ها خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده هست. بر اساس مطالعات جامعه شناختی نشانه مهم خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان هست. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی تر واکنش‌ها خشن است.

بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی از عواملی است که میزان خشونت خانگی را زیاد کردن می دهد. خشونت علیه زنان علیه گروه خاصی از مردم اعمال می شود و جنسیت قربانی، پایه مهم خشونت هست. شرکت ها و کشورهای دنیا می کوشند با برنامه های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. شرکت ملل متحد روز ۲۵ نوامبر را روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است.

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران متفاوت هست، ولی تقری

20 درصد زنان تجربه خشونت عاطفی را دارند

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران متفاوت هست، ولی تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند. مریم رسولیان آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی را از مصادیق همسرآزاری نام برد و افزود: بخش زیادی از خشونت عاطفی مبتنی بر این عنوان است که در زندگی بین دو فرد روابط منطقی و درستی وجود ندارد و اگر مهارت های ارتباطی بین زوج ها زیاد شود، خود به خود این نوع از خشونت کم کردن می یابد و اصلاح می شود.

او خاطرنشان کرد: همسرآزاری عاطفی مشمول بر واکنش‌ها بین فردی، واکنش‌ها کلامی، عدم توجه و قهر کردن هست. همچنین بی توجهی به خواسته هایش مانند ارتباط با خانواده اش، دکتر رفتن و ادامه تحصیل نیز از مصادیق همسرآزاری عاطفی به شمار می رود. او اضافه کرد: همسرآزاری فیزیکی نیز مشمول بر صدمه زدن هست؛ این صدمه زدن به هر طریقی مانند پرت کردن شیء هل دادن تا ترساندن با ابزار خطرناک مانند چاقو می تواند، اتفاق بیفتد.

۶۰ درصد , افزايش خشونت عاطفي زنان

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران راجع به همسرآزاری جنسی نیز گفت: بعضی مردان بر اساس فرهنگ شکل گرفته در گذشته، تمتع جنسی حتی به زور را حق خود می دانند و نسبت به همسر خود نگاه ابزاری دارند، این مساله نیز از مصادیق همسرآزاری است که زیاد کردن آگاهی در این زمینه می تواند تا حدی کمک کننده و پیشگیرانه باشد. به آن معنا که اگر فرد بداند این رفتارش چه آسیبی می زند و چه عوارضی دارد دیگر آن کارها را نمی کند.

رسولیان خاطرنشان کرد: همسرآزاری قطعا منجر به بروز آسیب های اجتماعی دیگر می شود و نخستین تاثیر آن روی کودکان است و کودکان آن خانواده آسیب می بینند. او ادامه داد: خود این کودکان بعدا یا قربانی خشونت یا مرتکب خشونت می شوند و این آسیب به همین شکل ادامه پیدا می کند تا اینکه به دنبال آن طلاق ایجاد می شود. همچنین همسرآزاری منجر به عدم وفاداری زن نسبت به زندگی می شود.

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در کشور عزیزمان ایران متفاوت هست، ولی تقری

رئیس انجمن روانپزشکان کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: هنگامی که راجع به خشونت خانگی صحبت می کنیم علاوه بر همسرآزاری، سالمندآزاری و کودک آزاری نیز زیرمجموعه آن قرار می گیرد. ولی بر اساس آمار، همسرآزاری در جامعه ما زیاد از حد سالمندآزاری یا کودک آزاری است و تقریبا همه جای دنیا هم همین طور هست. به گزارش ایرنا، رسولیان یادآور شد: راجع به آمار همسرآزاری تقریبا در دنیا در حد میانگین قرار داریم، ولی سالمندآزاری و کودک آزاری در کشور عزیزمان ایران نسبت به کشورهای دیگر کمتر است.

آرمان

واژه های کلیدی: ایران | خشونت | خانواده | خانواده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog